Đừng bao giờ ngừng tư duy – Đừng tin bất kỳ điều gì

Nguồn DAVE TROTT BÀN VỀ SÁNG TẠO & THƯƠNG HIỆU https://tiki.vn/dave-trott-ban-ve-sang-tao-thuong-hieu-p2296365.html

Trọn bộ COMBO 4 cuốn: https://tiki.vn/combo-sach-canh-tranh-bang-sang-tao-dave-trott-p2296281.html

Đừng bao giờ ngừng tư duy – Đừng tin bất kỳ điều gì
5 (3) votes

Phạm Xuân Hiếu

♐ Là một người thích chọc phá và được học hỏi. Tuy nhiên kiến thức của tôi rất hạn hẹp. Nếu bạn biết, hãy chỉ dạy tôi!

You may also like...