Thực là cũng muốn làm nhiều cho nhanh lên tay dưng mà tiền thì vẫn phải kiếm và việc làm kiếm tiền thì không liên quan nhiều lắm đến những thể loại này cho nên cũng ít thời gian để mày mò….cũng tích góp thời gian vừa rồi đc mấy cái show lên cho các đồng chí gọi là có quán bán buôn bán lẻ gạch đá 9 - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây ! !…

Đây là lần đầu tiền vẽ = chuột đới !…vlxbdk - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !

pic này là lần 2

vlxbde - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !

Liệu đồng chí nào còn nhớ ” Em bé quàng khăn xanh ” không 19 - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !
vlxbdt - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !

chữa cháy 35 - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !
vlxbdd - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !

ghép hình đây !
vlxbdb - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !

hoàn thành…cũng hòm hòm thôi , chưa đc chuẩn lắm !
vlxbnp - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !

pic cuối
vlxbnl - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !

chỉ ưng cái màu…còn ghép chắc chưa ok lắm…có lẽ do khâu chọn stock !
vlxbdg - Show 1 số tác phẩm vừa làm dạo gần đây !