Phạm Xuân Hiếu (Xuân Hiếu) là một người sống giữa 2 đầu thành phố: Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, nếu cần hẹn trước hãy liên hệ tôi.

Thông tin liên lạc:

5/5 (1 bình chọn)
vi Vietnamese
X
adbanner