HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM

  1. Tải phần mềm về
  2. Giải nén (Password: xuanhieu.org)
  3. Cài đặt phần mềm
  4. Chạy keygen tạo một key nhập vào phần mềm
  5. Sử dụng Windows Firewall chặn phần mềm kết nối đến internet hoặc thêm các dòng sau vào file hosts:
    0.0.0.0 www.mindjet.com 0.0.0.0 mindjet.com 0.0.0.0 ipm.corel.com

Click vào nút ngay dưới đây

5/5 (12 bình chọn)