Press ESC to close

Trị

Lastest Chính Trị News

Phi chính trị, quân đội sẽ chỉ là ‘robot vũ lực’ Trước những ý kiến về việc “phi chính trị hóa quân đội”, cho rằng quân đội chỉ phải trung…

vi Vietnamese
X