Press ESC to close

Trung

Công an trong lòng dân

Công an trong lòng dân Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, theo chỉ…

Lastest Chính Trị News

Phi chính trị, quân đội sẽ chỉ là ‘robot vũ lực’ Trước những ý kiến về việc “phi chính trị hóa quân đội”, cho rằng quân đội chỉ phải trung…

vi Vietnamese
X