Press ESC to close

lừa đảo

Bóc phốt Festival Biển BRVT 2018: Cả gan Treo đầu dê bán thịt chó

Không ngoài dự đoán của nhiều người từ trước khi diễn ra Festival Biển BRVT 2018, đã có nhiều ý kiến quan ngại về tính khả thi của việc tổ chức lễ hội. Một kỳ lễ hội cho tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quốc Khánh 2/9, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của du lịch

vi Vietnamese
X