Thẻ: vietsovpetro

Infographic Đoàn thanh niên Vietsovpetro Đại hội X nhiệm kỳ 2022-2027

Infographic tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Liên

Phạm Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

Infographic 10 thành tựu nổi bật của Vietsovpetro trong 40 năm xây dựng và phát triển

Được thành lập vào ngày 19 tháng 6 năm 1981, Vietsovpetro đã

Phạm Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu
vi Vietnamese
X
adbanner