Tổng hợp Deal Khuyến mãi ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3/2019

Phạm Xuân Hiếu
Phạm Xuân Hiếu
48 Min Read
()

Chương trình khuyến mãi giảm giá Shopee nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 8/3 chỉ kéo dài trong vòng 2 tuần với nhiều mốc thời gian giới hạn

1. Danh sách Voucher mã giảm giá chương trình Ngày phụ nữ Việt Nam 8/3/2019

Ngành hàng Mã giảm giá Giảm Chi tiết Bắt đầu Kết thúc Link sản phẩm áp dụng
CHĂM SÓC THÚ CƯNG PET0703 15% Nhập mã PET0703 giảm 15% tối đa 25000 cho các sản phẩm CHĂM SÓC THÚ CƯNG, đơn tối thiểu 99000. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/pet0803
Điện tử ELHABIG03 12% Nhập mã ELHABIG03 giảm ngay 12% tối đa 50K cho đơn từ 300K, áp dụng cho các sản phẩm Điện gia dụng tham gia chương trình. (Không áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt) 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/collections/104830
Điện tử ELHAMALL03 12% Nhập mã ELHAMALL03 giảm ngay 12% tối đa 70K cho đơn từ 400K, áp dụng cho các sản phẩm Điện gia dụng tham gia chương trình. (Không áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt) 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/search?collection=144951&smtt=202.30124
Điện tử ELMTPK 20K Nhập mã ELMTPK giảm ngay 20k cho đơn hàng từ 300k, chỉ áp dụng cho các sản phẩm trong chương trình. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/search?collection=52642&smtt=202.29978
Điện tử ELTHENHO10K 10K Nhập mã ELTHENHO10K giảm ngay 10k cho đơn hàng từ 99k, chỉ áp dụng cho các sản phẩm trong chương trình. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/search?collection=71115&smtt=202.30122
Điện tử ELCECOOL 30K Nhập mã ELCECOOL giảm ngay 30K cho đơn hàng từ 299K, áp dụng cho các sản phẩm Điện Tử tham gia chương trình. (Không áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt) 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/collections/79961
ĐIỆN TỬ – GIA DỤNG ELMT0703 5% Nhập mã ELMT0703 giảm 5% tối đa 150K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ – GIA DỤNG, đơn tối thiểu 2500K. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/mt-campaign
ĐIỆN TỬ – GIA DỤNG ELCE0703 10% Nhập mã ELCE0703 giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ – GIA DỤNG, đơn tối thiểu 499K. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/collections/148487
ĐIỆN TỬ – GIA DỤNG ELCLVODICH 10% Nhập mã ELCLVODICH giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ – GIA DỤNG, đơn tối thiểu 250K. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/collections/37399/
Điện tử – gia dụng ELCAHWD 10% Nhập mã ELCAHWD giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm Điện tử – gia dụng, đơn tối thiểu 200K. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/collections/107414
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG ELHA0703 50K Nhập mã ELHA0703 giảm 50K cho các sản phẩm ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG, đơn tối thiểu 300K. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/HA_8_3
Đời sống MASO3 15% Nhập mã MASO3 giảm 15% tối đa 30k với mọi giá trị đơn hàng. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Thể thao du lịch 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/Th%E1%BB%83-Thao-Du-L%E1%BB%8Bch-cat.9675
Đời sống MASOHV03 50K Nhập mã MASOHV03 giảm 50k, đơn từ 399k trở lên . Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Thể thao du lịch 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/Th%E1%BB%83-Thao-Du-L%E1%BB%8Bch-cat.9675
Đời sống MASOMALL3 15% Nhập mã MASOMALL3 giảm 15% tối đa 50k, đơn từ 150k trở lên. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Thể thao du lịch 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/Th%E1%BB%83-Thao-Du-L%E1%BB%8Bch-cat.9675
GIẶT GIŨ & CHĂM SÓC NHÀ CỬA HC0703 10% Nhập mã HC0703 giảm 10% tối đa 30000 cho các sản phẩm GIẶT GIŨ & CHĂM SÓC NHÀ CỬA, đơn tối thiểu 200000. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/hc0703
Hàng tiêu dùng COSFAR 30K Mã COSFAR giảm 30k cho đơn từ 150k, áp dụng cho tất cả sản phẩm của shop farmasi_officialstore 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/farmasi_officialstore
Hàng tiêu dùng COSUNZA 30K Mã COSUNZA giảm 30k cho đơn từ 150k, áp dụng cho tất cả sản phẩm của shop romanoofficialstore, enchanteur_officialstore, wiprounza_officialstore, bioessence_officialstore, dashing_officialstore 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/To%C3%A0n-B%E1%BB%99-%C6%AFu-%C4%90%C3%A3i-col.120121?freeShipping=false
Hàng tiêu dùng COSXMEN 20% Giảm 20% cho đơn 150k tối đa 50k cho shop xmen_officialstore, xmenforboss_officialstore,sedure.vn 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/xmen_officialstore
Hàng tiêu dùng RASA08 10% Nhập RASA08 giảm 10% cho ĐH từ 500k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/rasasidubai
Hàng tiêu dùng PHONPYTR2 10% Nhập PHONYTR10 giảm 10% cho ĐH từ 200k 01/03/2019 15/03/2019 https://cf.shopee.vn/file/d048470bff801d0cab0ae153755174e1"
Hàng tiêu dùng YVES15 15% Nhập YVES15, giảm 15%, tối đa 40k cho ĐH từ 200k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/yvesrocher_officialstorehcm
Hàng tiêu dùng ANDALOU20 20% Nhập mã ANDALOU20 giảm 20% cho đơn hàng từ 200K, giảm tối đa 100K 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/andalou_naturals_officialstore
Hàng tiêu dùng COSMAR 10% Nhập mã COSMAR giảm ngay 10% tối đa 50K cho đơn từ 300K, áp dụng cho các sản phẩm Sức khỏe và sắc đẹp (Không áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt) 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/COLLECTIONS/147514/
Hàng tiêu dùng HCMAR10K 10K Nhập mã HCMAR10K giảm 10K , đơn bất kì 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/Gi%E1%BA%B7t-gi%C5%A9-Ch%C4%83m-s%C3%B3c-nh%C3%A0-c%E1%BB%ADa-cat.17101
Hàng tiêu dùng BEAUTY099 5% Nhập mã BEAUTY099 giảm 5% cho đơn hàng từ 99k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/beautybuffetvietnam
Hàng tiêu dùng MEDIHEAL3 10% Nhập mã MEDIHEAL3 giảm 10% cho đơn hàng từ 399k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/mediheal_officialstore
Hàng tiêu dùng FMDUREX3 10% Nhập mã FMDUREX3 giảm 10% cho đơn hàng từ 280K, giảm tối đa 100K 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/durex.officialstore
Hàng tiêu dùng FMROHTO3 10% Nhập mã FMROHTO3 giảm 10% cho đơn hàng từ 280K, giảm tối đa 100K 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/rohto.vietnamofficialstore
Hàng tiêu dùng COSHB03 5% Nhập mã COSHB03 giảm 10% tối đa 30k, cho đơn hàng từ 200k. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng sức khoẻ và sắc đẹp. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/collections/148155/
HÀNG TIÊU DÙNG CHÍNH HÃNG FMTHANGBA 15% Nhập mã FMTHANGBA giảm 15% tối đa 50000 cho các sản phẩm HÀNG TIÊU DÙNG CHÍNH HÃNG, đơn tối thiểu 300000. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/tieu-dung-nhanh-chinh-hang
MẸ & BÉ MKBWOMEN 5% Nhập mã MKBWOMEN giảm 5% tối đa 25K cho các sản phẩm MẸ & BÉ, đơn tối thiểu 250K. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/mkb-womensale
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG HLTHANG3 15% Nhập mã HLTHANG3 giảm 15% tối đa 50k cho các sản phẩm NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG. 07/03/2019 07/03/2019 http://shopee.vn/hl_8thang3
NHÀ SÁCH ONLINE BM03WOMEN 10% Nhập mã BM03WOMEN giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm NHÀ SÁCH ONLINE, đơn tối thiểu 150K. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/nha-sach-online-0803
Ô TÔ – XE MÁY – XE ĐẠP AU0703 10% Nhập mã AU0703 giảm 10% tối đa 35K cho các sản phẩm Ô TÔ – XE MÁY – XE ĐẠP, đơn tối thiểu 150k. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/collections/149173/
PHỤ KIỆN THỜI TRANG FAWOMEN07 12% Nhập mã FAWOMEN07 giảm 12% tối đa 30000 cho các sản phẩm PHỤ KIỆN THỜI TRANG, đơn tối thiểu 99000. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/phukiennu83
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP COS0703 10% Nhập mã COS0703 giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 300K. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/COLLECTIONS/147990/
THỂ THAO & DU LỊCH SO0703 10% Nhập mã SO0703 giảm 10% tối đa 30k cho các sản phẩm THỂ THAO & DU LỊCH, đơn tối thiểu 99k. 07/03/2019 07/03/2019 https://shopee.vn/SO-07-03
Thời trang TRAMLOVE 20.000 Giảm 20k cho đơn hàng từ 350k của gian hàng tramy139 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/tramy139
Thời trang NANA12 12% Giảm 12%, tối đa 30k cho đơn hàng từ 200k cho tất cả sản phẩm của shop giaynana 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/giaynana
Thời trang NTHUY12 12% Giảm 12% tối đa 30K cho đơn từ 200K. Áp dụng cho tất cả sản phẩm giày dép nữ của shop. Voucher chỉ được áp dụng một lần. Số lượng voucher có hạn. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/ngothuy90
Thời trang LUULUYEN12 12% Giảm 12% tối đa 30K cho đơn từ 200K. Áp dụng cho tất cả sản phẩm giày dép nữ của shop. Voucher chỉ được áp dụng một lần. Số lượng voucher có hạn. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/nguyenthiluuluyen
Thời trang EROSS1902 10% Giảm 10%, tối đa 30k cho đơn hàng từ 150k cho tất cả sản phẩm từ thương hiệu Erosska 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/erosska
Thời trang MERL20 20000 Giảm 20000 cho đơn từ 199000 của shop merlyshoe 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/merlyshoe
Thời trang WTCHMAR 10% Nhập mã WTCHMAR giảm 10% tối đa 30k cho đơn hàng bất kì. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định ngành Đồng hồ. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/collections/148669
Thời trang WTCHVIPMAR 12% Nhập mã WTCHVIPMAR giảm 12% tối đa 150k cho đơn bất kì. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc Shopee Mall ngành hàng Đồng hồ. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/mall/%C4%90%E1%BB%93ng-H%E1%BB%93-cat.9607
Thời trang MA03 Hoàn 10% Nhập mã MA03 HOÀN ĐẾN 10% đơn hàng bằng Shopee Xu, tối đa 30K cho đơn từ 99K, áp dụng cho 1 số sản phẩm trong ngành hàng Thời Trang Nam 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/Th%E1%BB%9Di-Trang-Nam-cat.78
Thời trang MAMALL03 Hoàn 10% Nhập mã MAMALL03 HOÀN ĐẾN 10% đơn hàng bằng Shopee Xu, tối đa 50K cho đơn từ 99K, áp dụng cho 1 số sản phẩm trong ngành hàng Thời Trang Nam thuộc Shopee MALL 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/mall/Th%E1%BB%9Di-Trang-Nam-cat.78
Thời trang MA0310 10% Nhập mã MA0310 giảm 10% cho đơn hàng từ 99k tối đa 20k áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thời Trang Nam 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/%C3%81o-thun-cat.78.2827
Thời trang PT20A2318 7% Nhập mã PT20A2318 giảm 7%  cho đơn hàng từ 250k tối đa 40k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/pt2017
Thời trang PHUCAN10 10% Nhập mã PHUCAN10 giảm 10% tối đa 30k cho đơn hàng từ 150k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/shop/29970139/search
Thời trang AOSOMI14 5% Nhập mã AOSOMI14 giảm 5%  cho đơn hàng từ 199k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/shop/61261760/search
Thời trang AOTHPC10 5% Nhập mã AOTHPC10 giảm 5% tối đa 30k cho đơn hàng từ 200k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/aothethaochat
Thời trang GIAYNN8 10% Nhập mã GIAYNN8 giảm 10% tối đa 50k cho đơn hàng từ 20k 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/giayngostore
Thời trang ZAPAS0319 10% Nhập mã ZAPAS0319 để được giảm 10% đối với các đơn hàng có giá trị từ 150K cho các sản phẩm của nhà bán hàng Zapasvn. HSD bắt đầu từ 01/03/2019 cho đến khi hết số lượng mã. Lưu ý: mã chỉ áp dung khi mua trên App của Shopee. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/zapasvn
Thời trang MAXX03 10% Nhập mã MAXX03 được giảm 10% đối với các đơn hàng có giá trị từ 200K cho các sản phẩm của MAXXSHOES. HSD bắt đầu từ 01/03/2019 cho đến khi hết số lượng mã. Lưu ý: mã chỉ áp dung khi mua trên App của Shopee. 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/maxx.shoes
Thời trang THUY3019 20K Nhập mã THUY0319 để được giảm thêm 20K cho đơn từ 180K 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/thuyhoa_dhbh
Thời trang TARATA10 10% Nhập mã TARATA10 được giảm 10% tối đa 50kđối với các đơn hàng có giá trị từ 199K cho các sản phẩm của Tarantoshop01. HSD bắt đầu từ 01/03/2019 cho đến khi hết số lượng mã. Lưu ý: mã chỉ áp dung khi mua trên App của Shopee 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/tarantoshop01
Thời trang MAMS1503 15% Nhập mã MAMS1503 để được giảm thêm 15% tối đa 35K, áp dụng khi mua đơn hàng từ 99K 01/03/2019 15/03/2019 https://shopee.vn/Gi%C3%A0y-D%C3%A9p-Nam-cat.2429
THỜI TRANG NỮ WAMODERN 10% Nhập mã WAMODERN giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm THỜI TRANG NỮ, đơn tối thiểu 99K. 07/03/2019 07/03/2019 http://shopee.vn/wa-phu-nu-hien-dai

2. Sản phẩm giảm giá độc quyền Ngày phụ nữ Việt Nam 8/3/2019

Ngành hàng Nội dung Giá gốc Giá giảm Sản phẩm
CAMERA [Nhập ELPKCN1111-10%]{Trợ Giá} Camera Ip Yoosee 3 Râu Siêu Nét 500.000 315.000 http://shopee.vn/a-i.28317988.394411162
CAMERA Thẻ Nhớ Chuyên Dụng Camera Yoosee 64GB, Tốc Độ Đọc Thẻ Chuẩn Class 10 (Bảo Hành 5 Năm) 229.000 169.000 http://shopee.vn/a-i.27164595.1678685941
CAMERA Film Cho Máy Ảnh Fujifilm Instax Mini Chính Hãng (Hộp 20 Tấm) – Độ Bền Lên Tới 40 Năm – Chính Hãng 290.000 280.000 http://shopee.vn/a-i.30303013.418747352
CAMERA [Miễn Phí Vận Chuyển] Camera Hành Trình HD 1080 Sport Cam A9 173.000 160.000 http://shopee.vn/a-i.16454949.1265725856
CAMERA Camera Ip Wifi Ngoài Trời Yoosee Ipw001S 1.3M 499.000 389.000 http://shopee.vn/a-i.48783199.790967505
CAMERA MÁY ẢNH FILM CHỤP ĐƯỢC DƯỚI NƯỚC LOMO UNDERWATER (Combo 1 Máy + 1 Film ) 225.000 199.000 http://shopee.vn/a-i.2618813.25553493
CAMERA Combo Camera Giám Sát WIFI Yoosee 3 Râu Tặng Kèm Thẻ Nhớ Yoosee 32GB, Chuẩn Class 10 (Bảo Hành 12 Tháng) 512.000 399.000 http://shopee.vn/a-i.27164595.1372461597
CAMERA [Chính Hãng] Thẻ Nhớ MicroSD Sandisk Ultra 80mb/S 533x Class10 64GB – New 2018 380.000 195.000 http://shopee.vn/a-i.21078602.1029087878
CAMERA Camera Giám Sát Bóng Đèn IP Không Dây Wifi VR960 319.000 309.000 http://shopee.vn/a-i.27164595.1277210967
CAMERA Canon EOS M10 Kit EF-M 15-45mm – Chính Hãng 6.390.000 6.190.000 http://shopee.vn/a-i.63386639.1250518718
CAMERA Thẻ Nhớ MicroSDHC 64GB Class 10 UHS-I 100MB/S Toshiba Hàng FPT 459.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.22186916.949326620
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN PIN SẠC DỰ PHÒNG SENDEM P58 – DUNG LƯỢNG 10400mAh – MÀU SẮC CỦA CUỘC SỐNG 280.000 159.000 http://shopee.vn/a-i.82635103.1382154218
CAMERA [Nhập ELPKCN1111-10%]Camera Yoosee 2 Anten Ngoài Trời 650.000 389.000 http://shopee.vn/a-i.28317988.382241160
CAMERA Thẻ nhớ 64Gb micro SDHC Sandisk 80MB/s 533X Ultra UHS-I 299.000 226.000 http://shopee.vn/a-i.8467305.1672818801
CAMERA Thẻ nhớ 64Gb Micro SD Samsung Evo Plus 100MB/s U3 Class 10 kèm Adapter – (Bảo hành 5 năm) tặng đầu đọc thẻ (ngẫu nhiên) 299.000 255.000 http://shopee.vn/a-i.8467305.1029171995
CAMERA Thẻ Nhớ Micro SD Remax 64GB Tốc Độ Class 10 349.000 219.000 http://shopee.vn/a-i.95999898.1600175030
CAMERA Camera Hành Trình 4K Remax SD-02 / Remax SD 02 Chống Nước Góc Quay Rộng 1.799.000 1.580.000 http://shopee.vn/a-i.95999898.1640098041
CAMERA Camera Hành Trình Ô Tô Remax CX-04 / Remax CX 04 Kết Nối Ứng Dụng Remax DVR Có Cảm Biến Chuyển Động 1.799.000 1.580.000 http://shopee.vn/a-i.95999898.1639074920
CAMERA Camera Hành Trình Remax CX-05 Ôtô Góc Rộng Có Tặng Cốc Sạc Xe Hơi 899.000 690.000 http://shopee.vn/a-i.95999898.1638274495
CAMERA Camera Hành Trình Remax CX-01 Xe Ô Tô Có Hồng Ngoại Góc Rộng 999.000 739.000 http://shopee.vn/a-i.95999898.1637014171
CAMERA { Trợ Giá} Camera Wifi YOOSEE 3 Anten HD720 650.000 299.000 http://shopee.vn/a-i.11514252.254287544
CAMERA Camera yoosee VS-100 bản Tiếng Việt 590.000 309.000 http://shopee.vn/a-i.11514252.1392452343
CAMERA Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra 533X 64GB 80MB/s – Model 2017 (Trắng bạc) 593.000 199.000 http://shopee.vn/a-i.2042818.604568874
CAMERA Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Edge A1 128GB Class 10 U1 R140MB/s W90MB/s – không Box (Đen) 500.000 349.000 http://shopee.vn/a-i.2042818.1720386351
CAMERA (Shopee trợ giá) Camera Yoosee 3 Anten IP Wifi HD720 500.000 309.000 http://shopee.vn/a-i.16511872.762327712
CAMERA (Shopee trợ giá) Camera Siepem 6203Y – WR(Pro) – Bảo hành 1 năm 500.000 329.000 http://shopee.vn/a-i.16511872.949690211
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Cáp HDMI Dex Samsung Galaxy Note 9 700.000 329.000 http://shopee.vn/a-i.4398251.1467765776
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Điện Thoại Samsung Galaxy M20 – Hãng Phân Phối Chính Thức 4.990.000 4.390.000 http://shopee.vn/a-i.65589552.1873547916
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Pin Dự Phòng Remax Proda Ice Cream Kiêm Đèn Pin Độc Đáo PPL-18 10000mAh 239.000 189.000 http://shopee.vn/a-i.69099555.1484637973
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI BONTEL V2 – SOI TIỀN GIÁ-GHI ÂM CUỘC GỌI-MÀN HÌNH TO 299.000 249.000 http://shopee.vn/a-i.9413963.1712789150
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Điện Thoại Samsung Galaxy J2 Core – Hàng Chính Hãng 2.390.000 1.970.000 http://shopee.vn/a-i.65589552.1849215815
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Điện thoại Nokia 105 Single sim 2017 – Hàng Chính hãng 335.000 315.000 http://shopee.vn/a-i.66829677.1724757171
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Điện Thoại Di Động GIGI V5 233.000 169.000 http://shopee.vn/a-i.5845862.604476273
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Bộ Sạc Nhanh 5 Cổng USB HOCO C18A Max 10A – Hàng Chính Hãng 220.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.68372783.1639816576
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN SIÊU SIM VD8912T MIỄN PHÍ 12 THÁNG SỬ DỤNG! 700.000 369.000 http://shopee.vn/a-i.79554387.1857097294
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN SẠC DỰ PHÒNG YOOBAO YB-6024 10000mAh Chính Hãng *TẶNG TÚI ĐỰNG PIN SIÊU ĐẸP* 299.000 205.000 http://shopee.vn/a-i.54768190.1223716526
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI VELL-COM 7610 Chính Hãng 400.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.82635103.1506373527
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN [bh 1 năm] Sạc dự phòng không dây baseus nhỏ gọn 365.000 299.000 http://shopee.vn/a-i.36094743.1456751272
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Điện thoại FPT B2802 – Hàng Chính Hãng FPT 399.000 229.000 http://shopee.vn/a-i.118365948.1821746859
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Pin Sạc Dự Phòng Proda PPP-28 10.000mAh 355.000 275.000 http://shopee.vn/a-i.69099555.1580536700
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN [Freeship] Pin Sạc dự phòng Arun 20.000mAh Chính hãng BH: 12 Tháng 450.000 229.000 http://shopee.vn/a-i.6912336.529259921
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN [Miễn Phí 12 Tháng] Sim Tình Thân Free Nghe Gọi Và Data 5GB/Ngày Shopee – Vietnamobile Official 550.000 399.000 http://shopee.vn/a-i.93705242.1779026477
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A6 (T285) – Hãng Phân Phối Chính Thức 3.290.000 2.890.000 http://shopee.vn/a-i.65589552.1544536770
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Jack Chuyển Đổi Lightning Sang Tai Nghe 3.5 Dành Cho IPhone 7, 7plus, 8, 8plus , X ,XsMax ( Hàng Bóc Máy- BH 1 Năm ) 280.000 175.000 http://shopee.vn/a-i.83115490.1802998119
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Pin Sạc Dự Phòng 10000mAh Aukey PB-XN10 AiPower 1 Cổng USB-C 1 Cổng USB-A 590.000 319.000 http://shopee.vn/a-i.72316784.1540781447
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN Pin dự phòng 10.000 mAh siêu mỏng Yoobao A1 600.000 299.000 http://shopee.vn/a-i.78346970.1867343626
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Quạt Treo Tường 2 Dây SENKO TC16 450.000 269.000 http://shopee.vn/a-i.12112667.102433861
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Hộp cơm hâm nóng 3 tầng Playbear DFH2019+ 250.000 209.000 http://shopee.vn/a-i.15292842.770780293
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Máy Ép Chậm SAVTM JE-07 790.000 549.000 http://shopee.vn/a-i.13450799.311343828
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU LOCK&LOCK EJF151BLK 5.2L 4.200.000 1.999.000 http://shopee.vn/a-i.9049159.1444647135
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG MÁY LÀM SỮA HẠT TỰ ĐỘNG RANBEM 769S 2.420.000 1.199.000 http://shopee.vn/a-i.13450799.1396628585
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG ẤM SIÊU TỐC LOCK&LOCK EJK738 689.000 329.000 http://shopee.vn/a-i.9049159.1550555279
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG MÁY HÚT BỤI 2 CHIỀU (HÚT VÀ THỔI) VACUUM CLEANER JK8 610.000 279.000 http://shopee.vn/a-i.17568031.172786265
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG CHẢO LẨU ĐIỆN ĐA NĂNG OSAKA 470.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.17568031.169766549
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU TRỤ TRONG 500ML KÈM REMOST 350.000 215.000 http://shopee.vn/a-i.26047887.1623605109
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU BÍ NGÔ 550ML (SIÊU ÂM) KÈM SẠC ADAPTER (TIÊU CHUẨN XUẤT MỸ) 450.000 209.000 http://shopee.vn/a-i.26047887.1220425837
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Robot Hút Bụi Lau Nhà Ecovacs DF35- Hàng Trưng Bày 4.599.000 3.899.000 http://shopee.vn/a-i.35434380.1782645583
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Nồi cơm điện tử Lồng nồi Niêu Supor CFXB50FC33VN 1.8L 1.789.000 999.000 http://shopee.vn/a-i.53595051.962054507
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Ấm siêu tốc Philips HD4646 1.5L – Hàng nhập khẩu 455.000 429.000 http://shopee.vn/a-i.17209089.161700235
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Ấm Đun Siêu Tốc 2 Lớp Cao Cấp Asanzo SK-18P1 (1.7L) 427.000 215.000 http://shopee.vn/a-i.16706318.1030050317
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Bếp Điện Từ Cảm Ứng Supor Đa Chức Năng Cao Cấp CB36VN 799.000 429.000 http://shopee.vn/a-i.53595051.1447008608
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Máy Làm Tỏi Đen Magic Korea A69 (5 lít) 1.490.000 849.000 http://shopee.vn/a-i.63520892.1066836416
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Nồi Cơm Điện Tử Bluestone RCB-5923 – 1.8L 1.499.000 829.000 http://shopee.vn/a-i.76680798.1371489500
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Máy Xay Đa Năng Cầm Tay Bluestone BLB-5271 1.699.000 799.000 http://shopee.vn/a-i.76680798.1394951595
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Bếp Nướng Điện Không Khói Comet CM5665 500.000 299.000 http://shopee.vn/a-i.18645997.772696782
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Bình đun siêu tốc hai lớp Supor SWF17S18BVN 1.7L 1800W Xanh 659.000 269.000 http://shopee.vn/a-i.60859846.1267828234
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Bếp Ga Đôi Kiếng Cường Lực Đầu Đốt Đồng KAMACHI 999.000 499.000 http://shopee.vn/a-i.13581750.744528892
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Bếp Nướng Điện Không Khói Comet CM5665 (1400W) – Đen 499.000 289.000 http://shopee.vn/a-i.78346970.1714828484
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Robot Hút Bụi Kangaroo KGRB01 8.999.000 6.199.000 http://shopee.vn/a-i.86990426.1714295698
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Máy Lọc Không Khí Xiaomi Mi Air Purifier 2S 3.650.000 2.699.000 http://shopee.vn/a-i.53452181.1525076955
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Lò Nướng Điện Đa Năng 16 Lít Comet CM6512 950.000 499.000 http://shopee.vn/a-i.53621981.952684734
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG Nồi Áp Suất Đa Năng 6 Lít Comet CM6151 990.000 689.000 http://shopee.vn/a-i.18645997.187280099
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP [COMBO ] Phấn Nước VT CC Cushion Mini #22 12g + Son Collagen Chống Thâm Môi VT Collagen Lipstick 3.2g 725.000 289.000 http://shopee.vn/a-i.72309033.1638831382
MẸ & BÉ (HSD 12/20) COMBO 2 CHAI SỮA TẮM GỘI 2IN1 CETAPHIL BABY 380.000 249.000 http://shopee.vn/a-i.70551469.1282924036
MÁY TÍNH & LAPTOP Ổ cứng SSD 240GB Colorful SL300 chính hãng NWH Phân phối 788.000 659.000 http://shopee.vn/a-i.82184182.1756045718
MÁY TÍNH & LAPTOP Ổ cứng SSD Team Group L7 EVO 120GB Sata III 2.5″ 7mm (Bảo hành đổi mới 36 tháng) 879.000 489.000 http://shopee.vn/a-i.8467305.213880510
MÁY TÍNH & LAPTOP Bộ Phát Sóng Wifi Tenda N301, Hàng Chính Hãng Bảo Hành 36 Tháng 270.000 175.000 http://shopee.vn/a-i.74083018.1248813337
MÁY TÍNH & LAPTOP Bộ Kích Sóng Wifi Totolink EX200 Chuẩn N – Hàng Chính Hãng 219.000 169.000 http://shopee.vn/a-i.52797090.1699557198
MÁY TÍNH & LAPTOP [Big Sale] Bộ phát wifi từ sim 3G ZTE MF65 siêu rẻ – cực khỏe – lướt web thả phanh 380.000 350.000 http://shopee.vn/a-i.4537676.803964796
CAMERA Camera IP Xiaomi Mijia 720p xoay 360 độ – Hàng chính hãng DGW 850.000 655.000 http://shopee.vn/a-i.53452181.1081788429
MÁY TÍNH & LAPTOP 💥[GIÁ SỐC] BỘ PHÁT WIFI 3G ZTE SOFTBANK 007Z – TỐC ĐỘ CAO 42Mbps 580.000 370.000 http://shopee.vn/a-i.4537676.105873175
ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN PIN DỰ PHÒNG EPENYU 12000MAH CHÍNH HÃNG ✓ 2 CỔNG USB ✓ CÓ ĐÈN PIN ✓ MÀN LED BÁO DUNG LƯỢNG PIN 300.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.79750675.1621982321
MÁY TÍNH & LAPTOP Bộ Phát Wifi Tplink 841N (Chính Hãng) 290.000 273.000 http://shopee.vn/a-i.7802544.1663022762
MÁY TÍNH & LAPTOP Router Wifi Chuẩn N 300Mbps TP-Link TL-WR840N 3.190.000 239.000 http://shopee.vn/a-i.98293725.1639230721
MÁY TÍNH & LAPTOP Chuột Bluetooth LOGITECH M337   445.000 http://shopee.vn/a-i.52679373.982753270
MÁY TÍNH & LAPTOP Chuột không dây LOGITECH M185   196.000 http://shopee.vn/a-i.52679373.982709503
MÁY TÍNH & LAPTOP BỘ PHÁT WIFI TP-LINK TL-WR940N (Đen)   409.000 http://shopee.vn/a-i.3933388.11293793
MÁY TÍNH & LAPTOP Loa Vi Tính Microlab M106BT/2.1 590.000 445.000 http://shopee.vn/a-i.63633606.1043180530
MÁY TÍNH & LAPTOP Loa Microlab X2 – 2.1 1.250.000 1.029.000 https://shopee.vn/a-i.63633606.1043062883
MÁY TÍNH & LAPTOP Bộ Phát Sóng WiFi AC1200 Totolink A3, Bảo Hành Chính Hãng 24 Tháng 690.000 369.000 https://shopee.vn/a-i.74083018.1247281572
MÁY TÍNH & LAPTOP Bộ Bàn Phím Giả Cơ Và Chuột Chuyên Game R8 1910 Led 7 Màu (Đen) – Tặng 1 Lót Chuột R8 299.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.18476821.571395141
MÁY TÍNH & LAPTOP Thiết Bị Phát Wifi 3G/4g Huawei E8231 Tốc Độ Cao ,Sử Dụng Đa Mạng 590.000 380.000 https://shopee.vn/a-i.25721029.489237076
MÁY TÍNH & LAPTOP Chuột Gaming Logitech G102 Prodigy – 8000 DPI- Hàng Chính Hãng 380.000 355.000 https://shopee.vn/a-i.32486783.526256908
MÁY TÍNH & LAPTOP USB Kingston 32GB 3.0 DT100G3 – tem SPC/FPT Bảo hành chính hãng đổi mới 5 năm 105.000 98.000 https://shopee.vn/a-i.7309694.55846335
MÁY TÍNH & LAPTOP [SPC] Ổ Cứng SSD Kingston SA400 SATA3 120G – BH Chính Hãng 36 Tháng Tem Vĩnh Xuân 520.000 490.000 https://shopee.vn/a-i.7309694.100132881
MÁY TÍNH & LAPTOP Chuột không dây Rapoo MT550 (Kết nối được nhiều thiết bị cùng lúc) 430.000 410.000 https://shopee.vn/a-i.20662289.1191901861
MÁY TÍNH & LAPTOP CHUỘT LOGITECH WIRELESS M331 Đen 299.000 275.000 https://shopee.vn/a-i.10973.323767163
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tivi Led Asanzo 32 Inch 32AT130 4.790.000 2.890.000 https://shopee.vn/a-i.108177255.1776805033
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D 8.250.000 5.890.000 https://shopee.vn/a-i.78346970.1814188280
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tai Nghe Nhét Tai Sennheiser MX 365 521.000 298.000 https://shopee.vn/a-i.78346970.1674261234
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Loa Bluetooth SoundMax M-1/4.0 40W Kèm Micro 1.299.000 1.080.000 https://shopee.vn/a-i.95701859.1617975324
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tai nghe Gaming Chụp Tai SoundMax AH-317 499.000 359.000 https://shopee.vn/a-i.95701859.1617975328
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tivi LED Philips 24 Inch HD -24PHT4003S/740 2.990.000 1.990.000 https://shopee.vn/a-i.94123517.1584622749
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tai Nghe Bluetooth Sony SBH24 – Hàng Chính Hãng 990.000 299.000 https://shopee.vn/a-i.92564297.1636232599
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tai nghe Bluetooth NX-8252 Không Dây Stereo Có Thể Gập Lại 270.000 165.000 https://shopee.vn/a-i.188633.377962408
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Loa kéo Temeisheng DP-131L tặng 2 mic 1.950.000 1.250.000 https://shopee.vn/a-i.267287.562236228
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Mic Hát Kèm Loa SD-10 ( âm thanh chuẩn ) 450.000 249.000 https://shopee.vn/a-i.10693072.833829317
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ COMBO MICRO BM800 ,SOUND CARD XOX K10, MÀNG LỌC, DÂY LIVE MA2 VÀ GIÁ 1.100.000 699.000 https://shopee.vn/a-i.13361463.427952017
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tai Nghe PLEXTONE G25 Chuyên Game Âm Thanh Cực Chất 250.000 188.000 https://shopee.vn/a-i.188633.1436026900
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ [Giảm thêm 20k – Nhập mã ELCETECH] Loa Bluetooth Daile P88/P89 tặng kèm micro có dây 350.000 229.000 https://shopee.vn/a-i.7828845.1179155684
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Máy chơi game Sup 400 299.000 165.000 https://shopee.vn/a-i.7828845.1568852726
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Tai Nghe Không Dây Thoại & Nhạc Jabra Talk 899.000 490.000 https://shopee.vn/a-i.16178183.632140377
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Loa bluetooth mini cầm tay Hoco BS7 chống nước – Hãng phân phối chính thức 328.000 197.000 https://shopee.vn/a-i.2042818.447301367
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Micro Karaoke Không Dây Cho Loa Kéo Daile / Aige V12 Màn Hình LCD (Đen) – Hỗ Trợ Các Thiết Bị Có Jack Cắm 3.5mm Và 6.5mm 300.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.2042818.1514273334
GIÀY NAM Giày Thể Thao Unisex Zapas Runner – ZR005 400.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.16579187.1658994119
GIÀY NAM Giày Thể Thao Nam Cao Cấp ManSport Xanh Thẫm G20 480.000 161.000 https://shopee.vn/a-i.63200167.1364457340
GIÀY NAM Giày Sneaker Nam Cổ Thấp TARANTO TRT-GTTN-02 359.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.80005562.1338814366
GIÀY NAM [DA BÒ THẬT] Giày Da Bò MENLI GLSP67.1 Đẳng Cấp Lịch Lãm 600.000 349.000 https://shopee.vn/a-i.104652.30151493
GIÀY NAM [Free Ship] GIÀY THỂ THAO K.R.A ORANGE HOT 2019 [FULL BOX] 750.000 245.000 https://shopee.vn/a-i.87511052.1458990927
GIÀY NAM Giày Sandal Nam Hiệu Trido TD8820Ch 280.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.102091545.1647122920
GIÀY NAM Giày Bốt Cổ Thấp Alami Cao Cấp GB01 518.000 199.000 https://shopee.vn/a-i.78625571.1396104806
GIÀY NAM Giày Thể Thao Nam Hàn Quốc BluMan 054 218.000 161.000 https://shopee.vn/a-i.63200167.1501246947
GIÀY NAM Giày Thể Thao Nam Leo Núi Cá Tính Năng Động TARANTO TRT-GTTN-42 (Form Nhỏ Khách Đặt Lên 1 Size) 415.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.80005562.1617246870
GIÀY NAM Giày Da Cổ Lửng CC21 Sành Điệu 790.000 399.000 https://shopee.vn/a-i.104652.18636820
GIÀY NAM (Freeship) Giày Sneaker Nam Cao Cấp – MRENG MS31 535.000 229.000 https://shopee.vn/a-i.71726749.1431637375
GIÀY NAM Giày Sneaker Nam Thể Thao PETTINO 385.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.14988194.999117510
GIÀY NAM Giày Sneaker Nam Hàn Quốc SACAS SC019 290.000 129.000 https://shopee.vn/a-i.36249159.641893085
GIÀY NAM Giày Thể Thao Nam Trẻ Trung Cá Tính G66 – Màu Ghi 358.000 151.000 https://shopee.vn/a-i.97203263.1805383248
GIÀY NAM SIÊU PHẨM HOT Giày Nam Giày Slip On Giày Lười Nam Casual Thời Trang Chuẩn LEVO – HAPU (Đen Pha Xanh, Đen Pha Xám) 398.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.53285826.1562175785
GIÀY NAM Giày Sandal Nam Nữ Quai Ngang Chính Hãng TERAMO – TRM 400.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.81264408.1476809434
GIÀY NAM GIÀY THỂ THAO MEN AND WOMEN ANPHABONCE FULL RED LIMITED 1.100.000 289.000 https://shopee.vn/a-i.66040678.1834470827
GIÀY NAM FREESHIP Giày Sneaker Dream-1( Có Hộp + Video ) 820.000 270.000 https://shopee.vn/a-i.84960278.1531959659
GIÀY NAM Giày Sandal Nam Hiệu Vento NV8301XD 250.000 219.000 https://shopee.vn/a-i.9717252.1710554548
GIÀY NAM Giày Nam Đẹp Thể Thao Thời Trang Nam Zapas – GS104 389.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.16579187.1422102626
GIÀY NAM Giày Thể Thao Nam Màu Đen Cổ Đỏ 300.000 150.000 https://shopee.vn/a-i.43391307.1616479278
GIÀY NAM GIÀY CAO CẤP – UKF SPORT (ẢNH THẬT) 400.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.63872034.1408496290
GIÀY NAM Giày Sneaker Giày Thể Thao Nam D589 (03 Màu) 480.000 229.000 https://shopee.vn/a-i.11998893.1631651460
GIÀY NAM Giày Sneaker Nam Thể Thao PETTINO 385.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.14988194.1223609870
GIÀY NAM Giày Tây Công Sở Nam Cao Cấp Alami GTT04 469.000 189.000 https://shopee.vn/a-i.78625571.1314887703
GIÀY NAM Giày Sandal Nam Nữ Unisex Hiệu Vento NV05Ch 200.000 150.000 https://shopee.vn/a-i.9717252.1533898085
TÚI NỮ Ví Nữ Mini TOUTOU Phong Cách Nhẹ Nhàng, Nữ Tính T2366 520.000 219.000 https://shopee.vn/a-i.93872950.1841718051
TÚI NỮ Túi Xách MIFFY Hình Tròn Phong Cách Hàn Quốc Cực Cute M1001 718.000 249.000 https://shopee.vn/a-i.93872950.1553805593
TÚI NỮ Túi Đeo Chéo Nữ LATA HN58 Nhiều Màu 445.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.17384408.1375865065
TÚI NỮ Túi Xách Tay Nữ LATA TX02 445.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.17384408.724112136
TÚI NỮ Túi Xách CNT Nữ TX17 Nhiều Màu Kèm Ví Cực Sang 390.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.1006380.825810385
TÚI NỮ Túi Xách Nữ CNT TX22 Nhiều Màu Sang Trọng 450.000 219.000 https://shopee.vn/a-i.1006380.1607432231
TÚI NỮ Túi Đựng Laptop Họa Tiết Bắt Mắt Thời Trang Cao Cấp 298.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.49211887.1759330109
TÚI NỮ Balo Laptop Size 44 Tích Hợp Cổng Sạc Pin, Phản Quang 279.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.3563773.1476998565
TÚI NỮ Balo Thời Trang Hàn Quốc Có Thể Đeo Chéo (Tặng Kèm Ví Nhỏ) 289.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.3563773.1631251136
TÚI NỮ Balo Du Lịch Đa Năng Chất Liệu Chống Thấm Cao Cấp 328.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.49211887.1620383313
TÚI NỮ Balo Nữ Thời Trang Da Mềm Phối Màu (Tặng Kèm Gấu) 298.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.49211887.1671222397
TÚI NỮ Clutch Cầm Tay Dự Tiệc Phong Cách Châu Âu Đẳng Cấp 298.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.49211887.1690804247
TÚI NỮ Balo Nữ 2 Quai Chất Nhung Phối Da 298.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.49211887.1756488834
TÚI NỮ  Balo Chất Nhung Tăm Phong Cách Thời Trang Hàn Quốc 298.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.49211887.1521226345
TÚI NỮ Túi Bìa Thư Đeo Chéo Cao Cấp 299.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.13535960.1786866546
TÚI NỮ Balo Thời Trang Đính Ong Cực Xinh 350.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.13535960.1773266613
TÚI NỮ BALO DA CAO CẤP HAI TRONG MÔT [ BALO – TÚI XÁCH] 299.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.321693.848864469
TÚI NỮ Túi Da Bò Công Sở Thời Trang 350.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.10272875.664494742
TÚI NỮ Túi Đeo Chéo Nữ LATA HN57 Nhiều Màu 445.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.17384408.1375690848
TÚI NỮ Balo Đa Năng LATA BAL27 520.000 209.000 https://shopee.vn/a-i.17384408.1417518687
TÚI NỮ Ví Da Nữ DOODOO Phong Cách Jelly Kiểu Dáng Thời Trang Hàn Quốc D8686 868.000 199.000 https://shopee.vn/a-i.93872950.1693721191
TÚI NỮ Ví Nữ TOUTOU Kiểu Dáng Thời Trang Hàn Quốc T2115 570.000 219.000 https://shopee.vn/a-i.93872950.1694316435
TÚI NỮ Túi Xách Nữ Đeo Chéo Thời Trang Cao Cấp Giá Tốt 350.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.80820086.1795561495
TÚI NỮ Túi Xách Nữ Thời Trang Sang Chảnh D9242 Sang Chảnh 350.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.52727052.1825309855
TÚI NỮ C09206 Túi Nữ Đeo Chéo Da Lộn Chất Lượng Cực Hot Hit 288.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.78840861.1745315697
TÚI NỮ Cặp Da Vuông Phong Cách Hàn Quốc (Freeship) 320.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.9699488.400549145
TÚI NỮ Balo Nữ LATA BAL26 Nhiều Màu 400.000 169.000 https://shopee.vn/a-i.17384408.1602369244
MẸ & BÉ Tã Quần Trà Xanh Siêu Thấm Bobby M60/L54/XL48/XXL44 450.000 236.000 https://shopee.vn/a-i.4256093.1741442891
MẸ & BÉ [TEM ĐẠI THỊNH] Nước Giặt Xả DNEE 3000ml 220.000 150.000 https://shopee.vn/a-i.4774761.1403796827
MẸ & BÉ Ghế Ăn Dặm Glosby Babyhop Chân Điều Chỉnh Đã Bao Gồm Mặt Bàn 750.000 420.000 https://shopee.vn/a-i.25310465.1782659859
MẸ & BÉ Địu Ngồi 4 Tư Thế Baby Lab – Hàng Chính Hãng 349.000 209.000 https://shopee.vn/a-i.67053874.1110805762
MẸ & BÉ Pregnacare Breast-Feeding Tăng Lợi Kích Sữa Của UK 84 Viên 549.000 309.000 https://shopee.vn/a-i.3885282.64110569
MẸ & BÉ Gối Cao Su Chống Méo Đầu Aiko Cho Bé 280.000 180.000 https://shopee.vn/a-i.114337627.1748900569
MẸ & BÉ Địu Ngồi AAG Cho Bé Phiên Bản 2018 Mã Số 019, 024 550.000 305.000 https://shopee.vn/a-i.9458341.1016160462
MẸ & BÉ Balo Bỉm Sữa Phong Cách Hàn Quốc 320.000 235.000 https://shopee.vn/a-i.31406232.1909474574
MẸ & BÉ Lốc 24 Chai Sữa Nước Pediasure BA Complete 1+ Hương Dâu 237ml 845.000 591.500 https://shopee.vn/a-i.76652247.1652992548
MẸ & BÉ Bô Cho Bé Kiu Kiu Babyhop Chính Hãng 290.000 159.000 https://shopee.vn/a-i.25310465.1782638815
MẸ & BÉ Combo 3 Lon Bột Ăn Dặm Friso 300g 390.000 269.000 https://shopee.vn/a-i.28739748.1606101649
MẸ & BÉ Sữa Bột Dutch Lady Khám Phá 900g (Cho Bé 2-4 Tuổi) 250.000 175.000 https://shopee.vn/a-i.28739748.1247312295
MẸ & BÉ Máy Hút Sữa Điện Đôi Cmbear – Tặng Kèm 20 Túi Trữ Sữa 900.000 459.000 https://shopee.vn/a-i.11310087.654441776
MẸ & BÉ HÀNG CHÍNH HÃNG – CỐC TẬP UỐNG BA GIAI ĐOẠN RICHELL 289.000 178.000 https://shopee.vn/a-i.35559884.603221191
MẸ & BÉ Địu AAG cao cấp 2018 – Model 024 (có sẵn) 480.000 319.000 https://shopee.vn/a-i.435687.1094704389
MẸ & BÉ BA LÔ DOKOCLUB CHO MẸ BỈM SỮA 400.000 280.000 https://shopee.vn/a-i.19358045.1325434009
MẸ & BÉ Tã Quần Goodry M60/ L54/ XL48/ XXL44 279.000 179.000 https://shopee.vn/a-i.3399367.412751266
MẸ & BÉ Bỉm Jo Quần L64/M72/XL56/XXl48 350.000 250.000 https://shopee.vn/a-i.46080731.1204028311
MẸ & BÉ Bỉm Quần Bobby M60, L54, XL48, XXL44 Mẫu Mới Trà Xanh 320.000 234.000 https://shopee.vn/a-i.30160010.1730301740
MẸ & BÉ Bô Cho Bé Kiu Kiu Babyhop BH-105 (Chạy Nhất) 290.000 180.000 https://shopee.vn/a-i.16911437.397358022
MẸ & BÉ Cốc Tập Uống 3 Giai Đoạn Richell Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng 329.000 178.000 https://shopee.vn/a-i.78031490.1467974201
MẸ & BÉ Bỉm Quần Bobby M60, L54, XL48, XXL44 Mẫu Mới Trà Xanh 320.000 234.000 https://shopee.vn/a-i.11358436.423200182
MẸ & BÉ [HCM][Cộng 4,6 Miếng] Tả Bỉm Dán/Quần Merries Hàng Nội Địa Nhật Nb96,S88,M64,M68,L50,XL44 515.000 364.000 https://shopee.vn/a-i.23490401.1448055924
MẸ & BÉ [TP.HCM]Tã Dán/Quần Merries Jumbo Nhật Nội Địa Thêm Miếng M74/M76/L56/L64/XL50 520.000 399.000 https://shopee.vn/a-i.58921864.1640091320
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Bộ 2 Chai Nước Súc Miệng Listerine Coolmint 750ml 199.000 159.200 https://shopee.vn/a-i.78546729.1368828084
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Bộ Travel Kit Simple: Gel Rửa Mặt 50ml, Toner 50ml, Dưỡng Ẩm 50ml, Khăn Tẩy Trang 7 Tờ 270.600 189.420 https://shopee.vn/a-i.39232661.1208294027
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP [Combo] Serum Trị Mụn Cấp Tốc & Kem Dưỡng Da Mặt Tea Tree Farmasi 340.000 175.000 https://shopee.vn/a-i.17332713.629064998
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Nước Tẩy Trang Micellar Water Bio-Essence 400ml [Tặng Tẩy Trang Micellar Water 100ml] 352.000 269.000 https://shopee.vn/a-i.80683903.1902251236
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Bộ Mỹ Phẩm Dưỡng Ẩm 8 Món OHUI Miracle Moisture 411ml+ Tặng Bảng Son 10 Màu 3.600.000 2.490.000 https://shopee.vn/a-i.79840214.1331356838
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Bộ VDIVOV son lì Lip Cut Rouge Velvet 3.8g và phấn nền Double Stay Foundation 21N Sand Ivory 15g (Tặng Lõi Refill 15g) 1.290.000 1.095.000 https://shopee.vn/a-i.76676361.1639202708
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Dung Dịch Tẩy Tế Bào Chết Paula's Choice Skin Perfecting 2 Phần Trăm BHA Liquid 118ml Full Size 810.000 648.000 https://shopee.vn/a-i.14879703.351430846
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Sữa Dưỡng Thể Yves Rocher Relaxing Body Lotion Olive Lemongrass 390ml 319.000 159.500 https://shopee.vn/a-i.111139273.1719454112
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Bộ 3 Sản Phẩm Chăm Sóc Da TheFaceShop Xịt Khoáng Nha Đam, Mặt Nạ, Gel Dưỡng Da Jeju Aloe 514.000 269.000 https://shopee.vn/a-i.29935989.1828643352
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Combo L’Occitane Chăm Sóc Cơ Thể Gel Tắm 50ml, Sữa Dưỡng Thể 50ml và Nước Hoa Terre De Lumiere 5ml (Tặng kèm túi) 900.000 499.000 https://shopee.vn/a-i.115101555.1909522784
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP SET 2 THỎI SON MINI ALL MY LOVE – TOUCH OF ROSE OFÉLIA (2cây X1ml) 250.000 225.000 https://shopee.vn/a-i.108276104.1867267999
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Nước Hoa Hồng Dạng Phun Sương Sukin Hydrating Mist Toner 50 Ml 179.000 129.000 https://shopee.vn/a-i.33522349.1369360981
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP [Hàng Chính Hãng] Bộ Cọ Trang Điểm Vacosi 14 Cây BC09 Tặng 1 Hộp Phấn Mắt 3 Màu Vacosi Eyeshadow 5g Ngẫu Nhiên 450.000 269.000 https://shopee.vn/a-i.13840733.182421487
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Quà Woman Day từ Dermacol: kem che khuyết điểm 30g + son Lip Gloss + Kẻ mắt Dermacol Ultra Black Eyeliner 2.8ml 820.000 370.000 https://shopee.vn/a-i.116695094.1867147631
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Combo Son Thỏi Lasting Lip Color N 3.9G _ 206 + Phấn Uv Foundation Ex Plus – 11g 437.000 289.000 https://shopee.vn/a-i.12701298.1576985846
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Quà 8.3 Son Guerlain Kiss Kiss Matte 307 Crazzy Nude 3.5g Tặng Kèm Nước Hoa Mon Guerlain Florale EDP 5 Ml 1.020.000 659.000 http://shopee.vn/a-i.104840398.1716393902
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Combo Triệt Lông Wax + Mỡ Trăn Handmade Vivir (Tặng Kèm Bộ Dụng Cụ Wax) 200.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.128312.109838649
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Mặt Nạ Naruko Tràm Trà Bản ĐÀI LOAN 200.000 165.000 http://shopee.vn/a-i.14073566.167363317
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Son Kem Lì 3CE Stylenanda Velvet Lip Tint (Auth Có Bill) 299.000 195.000 http://shopee.vn/a-i.8778931.1700597759
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Bộ Nước Hoa Gift Set Mini Dior 3pc 650.000 410.000 http://shopee.vn/a-i.250449.1037979207
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP Nước Hoa Hồng Dạng Xịt Forencos PH 5.5 Efficacy Toner Mist 400.000 250.000 http://shopee.vn/a-i.45654225.1251461043
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP (Đủ Bill) Kem Trị Mụn Shiseido Pimplit 18g Nội Địa Nhật Bản 280.000 160.000 http://shopee.vn/a-i.22713001.1183161232
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Bộ nồi FIVESTAR 5 chiếc 3 đáy 950.000 659.000 http://shopee.vn/a-i.32688860.454776506
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Bàn Máy Tính Kèm Giá Sách Đa Năng 120x55x73cm – (TK345) 999.000 644.000 http://shopee.vn/a-i.34733280.1486844671
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Chảo Chống Dính Đáy Từ 3 Lớp Xylan Kangaroo KG582S (26cm) 510.000 255.000 http://shopee.vn/a-i.64857780.1776531322
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Bộ Drap Thun Hàn Quốc Mát Lạnh Nhiều Màu 235.000 150.000 http://shopee.vn/a-i.78219540.1306695183
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Chăn Lông Cừu Ultimate Loại Dày 2 Lớp Mới Nhất 2019 399.000 279.000 http://shopee.vn/a-i.18553977.526494406
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Bình Ủ Cháo Rel3a 700ml Chính Hãng 380.000 190.000 http://shopee.vn/a-i.16751683.321777212
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG [FREESHIP] Đèn Học Kẹp Bàn Pixar, Bóng LED Đổi 3 Màu 7W Rạng Đông, SAMSUNG ChipLED, 2 Cỡ Kích Thước 350.000 209.000 http://shopee.vn/a-i.43956911.1599922622
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Thảm Lông Trải Sàn Kích Thước 160x200x4,5cm (TK243) 400.000 265.000 http://shopee.vn/a-i.34733280.1452776662
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Thảm Trải Sàn Kiểu Dáng Hàn Quốc 3 Lớp Cao Cấp Cho Bé Yêu 699.000 349.000 http://shopee.vn/a-i.34733280.843705086
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Chổi Lau Nhà Đa Năng Kangaroo KG94N (Xanh Lá Cây) 650.000 309.000 http://shopee.vn/a-i.64857780.1815467323
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG MÁY KHOAN BẮT VÍT CẦM TAY DÙNG PIN SẠC RỜI 12V 430.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.32939442.1601668860
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Đèn Ngủ Mặt Trăng Ver2019 Size 12-15-17-20cm(Cảm Biến) Tặng Kèm Đế Gỗ 350.000 220.000 http://shopee.vn/a-i.60623005.1042396114
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Bộ Nồi Inox 1 Đáy Fivestar 3 Chiếc 349.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.48400942.1641875554
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Bộ Chăn Ga Gối Poly Phối Màu Cao Cấp 320.000 180.000 http://shopee.vn/a-i.42330862.814800596
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG  Đèn Ngủ Để Bàn Gỗ Cao Cấp Chóa Vải – Tặng Kèm Bóng LED Chuyên Dụng 299.000 150.000 http://shopee.vn/a-i.19804136.1020515952
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Thùng Đựng Gạo Đứng Tashuan 10kg 220.000 185.000 http://shopee.vn/a-i.397154.1075018963
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Đồng Hồ Gỗ LED Để Bàn 240.000 169.000 http://shopee.vn/a-i.20664384.757946554
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Tủ Vải 3 Buồng 8 Ngăn Cao Cấp + Tặng Kèm 1 Móc Hít Thần Thánh 315.000 185.000 http://shopee.vn/a-i.60461353.1081662632
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Máy Khoan Pin 21v 3 Chức Năng Có Búa VOTO,Bảo Hành 6 Tháng. 1.100.000 549.000 http://shopee.vn/a-i.15620590.1529329468
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Bình Ủ Cháo Giữ Nhiệt Column Food Jar Lock&Lock LHC8024 (500ml) 435.000 215.000 http://shopee.vn/a-i.9049159.1647173525
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Trọn Bộ 5 Món Chăn Ga Gối Hè Chân Bông 370.000 159.000 http://shopee.vn/a-i.65978176.1128357785
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Võng Xếp Sài Gòn Kèm Lưới Võng Phi 32 (Size Lớn ) 560.000 290.000 http://shopee.vn/a-i.22156385.318571983
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Chảo Chống Dính Fivestar size 28cm 320.000 225.000 http://shopee.vn/a-i.19684582.467762344
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Đèn Học (Đèn Bàn) Sạc Pin LED Chống Cận, Cảm Ứng Remax E185, Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng 299.000 200.000 http://shopee.vn/a-i.43956911.1275171167
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Tủ Ghép 6 Ngăn Thông Minh Tiện Dụng – (BQ321) 500.000 255.000 http://shopee.vn/a-i.34733280.1570065251
NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG Gương Soi Di Động Toàn Thân Loại 1 295.000 255.000 http://shopee.vn/a-i.44960517.724015690

3. Lịch sự kiện và Trò chơi trúng phiếu quà tặng

Thời gian Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03
Women's Day Sale  Phụ nữ hoàn hảo Sắc màu của mẹ Phụ nữ hiện đại Xinh đẹp xuống phố Sắc thái phái mạnh Bí kíp người phụ nữ sành điệu Phụ nữ thời @ L'oreal
Luôn diễn ra STW STW STW STW STW STW STW STW
Luôn diễn ra RPS RPS RPS RPS RPS RPS RPS RPS
13h & 21h Lắc 13h & 21h Lắc 13h & 21h Lắc 13h & 21h Lắc 13h & 21h Lắc 13h & 21h Lắc 13h & 21h Lắc 13h & 21h Lắc 13h & 21h
0h-23h59 Thẻ may mắn Thẻ may mắn Thẻ may mắn Thẻ may mắn Thẻ may mắn Thẻ may mắn Thẻ may mắn Thẻ may mắn
0h-23h59               Fruit Ninja

4. Chương trình ưu đãi miễn phí vận chuyển trong Campaign Shopee Women's Day Sale

Ngày áp dụng Nội dung áp dụng MBS
08/03/2019 J&T: Miễn phí vận chuyển (tối đa 40k) cho đơn từ 99k sử dụng chuyển phát nhanh J&T 99k
9:00 – 12:00 08/03/2019 GHN: Giảm 20k đơn từ 99k sử dụng GHN áp dụng cho 3 shops của L'Oreal:
https://shopee.vn/lorealparis_officialstore
https://shopee.vn/maybelline_officialstore
https://shopee.vn/nyx_professional_makeup
99k

Bạn thấy nội dung hữu ích với mình?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Xếp hạng trung bình / 5. Lượt đánh giá:

Bài viết chưa ai đánh giá, ý kiến bạn thế nào

Như bạn thấy bài đăng này hữu ích ...

Theo dõi tôi trên MXH!

Share this Article
Follow:
Chuyên gia tư vấn và thực hiện các chiến dịch digital marketing, SEO, truyền thông trực tuyến đa kênh với nhiều khách hàng nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các Tổ chức, Hiệp hội, Công ty, Doanh nghiệp đến cá nhân kinh doanh.
vi Vietnamese
X
adbanner