Đây là quá trình hình thành và tiến hóa của Adobe Photoshop, toàn bộ quá trình được thể hiện qua 1 infographic.
Thống kê này cho ta thấy rõ từng version của Photoshop qua mọi thời kì, kèm theo đó là những cải tiến của Photoshop qua từng thời kì 4 - [Infographic] Quá trình tiến hóa tuyệt vời của Photoshop Infographic này hình như hơi cũ, chưa update Photoshop 13.0 (CS6) pacman - [Infographic] Quá trình tiến hóa tuyệt vời của Photoshop

vietdesignernet10032013u - [Infographic] Quá trình tiến hóa tuyệt vời của Photoshop

 

Vote 5 sao post