Đây là quá trình hình thành và tiến hóa của Adobe Photoshop, toàn bộ quá trình được thể hiện qua 1 infographic.

Thống kê này cho ta thấy rõ từng version của Photoshop qua mọi thời kì, kèm theo đó là những cải tiến của Photoshop qua từng thời kì :D Infographic này hình như hơi cũ, chưa update Photoshop 13.0 (CS6) :v :v

Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer

 

Đánh giá 5 sao nhé