Trợ lý Tiki (Tiki Assistant): Tìm sản phẩm ngay trên khung tìm kiếm Google

tiki assistant tro ly tiki xuanhieu org 720x340 - Trợ lý Tiki (Tiki Assistant): Tìm sản phẩm ngay trên khung tìm kiếm Google

Giúp bạn tìm thấy sản phẩm tốt nhất từ Tiki

Tiki Assistant là tiện ích giúp gợi ý, tìm kiếm nhanh các sản phẩm tốt nhất trên Tiki trực tiếp trên trình duyệt Chrome phù hợp với nhu cầu tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Cách sử dụng: Bạn không cần phải làm gì khác sau khi cài đặt tiện ích này. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm, tiện ích Tiki Assistant sẽ tự động gợi ý các sản phẩm phù hợp (nếu có).

Toàn bộ thông tin thu thập từ tiện ích này đều được cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật của Tiki: https://tiki.vn/bao-mat-thong-tin-ca-nhan

tiki assistant tro ly tiki xuanhieu org google 1024x606 - Trợ lý Tiki (Tiki Assistant): Tìm sản phẩm ngay trên khung tìm kiếm Google tiki assistant tro ly tiki xuanhieu org tai ve 1 - Trợ lý Tiki (Tiki Assistant): Tìm sản phẩm ngay trên khung tìm kiếm Google tiki assistant tro ly tiki xuanhieu org tai ve 1024x734 - Trợ lý Tiki (Tiki Assistant): Tìm sản phẩm ngay trên khung tìm kiếm Google tiki assistant tro ly tiki xuanhieu org 1024x642 - Trợ lý Tiki (Tiki Assistant): Tìm sản phẩm ngay trên khung tìm kiếm Google

Trợ lý Tiki (Tiki Assistant): Tìm sản phẩm ngay trên khung tìm kiếm Google
Rate this post

Phạm Xuân Hiếu

♐ Là một người thích chọc phá và được học hỏi. Tuy nhiên kiến thức của tôi rất hạn hẹp. Nếu bạn biết, hãy chỉ dạy tôi!

You may also like...