Nhiều khi bạn mở các file CSV trong Excel sẽ bị vỡ font chữ tiếng Việt và không thể sử dụng hay đọc được. Nguyên nhân do khi bạn click đúp vào file và Excel mở lên sẽ không sử dụng bảng mã UTF-8, mà mặc định dùng mã ANS.

Hiện tượng này giống như bạn tạo mới file .text với notepad và lưu lại, nếu không chọn save với mã UTF-8 thì file chắc chắn bị lỗi font. Cách khắc phục thì có nhiều, nhưng đơn giản nhất là bạn sẽ dùng tính năng import data có sẵn của Excel chứ không cần cài thêm phần mềm gì, cũng chẳng cần phải chỉnh sửa file bằng Notepad gì hết.

Cách giải quyết dưới đây áp dụng được cho cả Excel trên Windows và Mac (các file khác mở bằng Excel cũng tương tự nhé):

  1. Mở Excel, chuyển sang tab Data
  2. Chọn “Import data from text file
  3. Trong màn hình xuất hiện, chọn cách ngăn chia file là “Delimited“, còn bảng mã chọn “UTF-8“. Nhớ là phải chọn UTF-8 chứ không lỗi sẽ không hết đâu
  4. Trong màn hình kết tiếp, bỏ chọn ô Tab và chọn vào ô Comma. Ở đây chúng ta đang nói cho Excel biết rằng các trường trong file được ngăn cách bằng dấu phẩy, Excel cứ theo đó mà tách cột
  5. Nhấn Next, chọn ô để hiển thị dữ liệu, có thể để mặc định cũng được, nhấn OK thêm lần nữa là xong.

xh excel - Mở file đuôi .CSV trong Excel không bị bể font tiếng Việt (trên Win và Mac)xh excel1 - Mở file đuôi .CSV trong Excel không bị bể font tiếng Việt (trên Win và Mac)

5/5 (2 bình chọn)