Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Điều gì sẽ xảy ra nếu các siêu anh hùng “Batman, Super-Man, Captain America, Hulk, Iron Man, Silver Surfer …” đã chấp nhận hợp đồng quản cáo cho những thương hiệu từ những tập đoàn khổng lồ như: Adidas, Nike, Microsoft, RedBull … những gì họ sẽ như thế nào? Đó chính xác những gì Roberto Vergati Santos đã thể hiện trong loạt tác phẩm nghệ thuật mới nhất của mình được gọi là: “Khi những Hero được Tài trợ”.
Là 1 photoshoper, anh ấy không thể dừng lại =))
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Hình ảnh trên diễn đàn Việt Designer
Đánh giá 5 sao nhé