Công nghệ làm phim của Hollywood đã phát triển tột bậc, biến mọi thứ đều thành có thể cùng những kỹ xảo trong mơ. Cùng xem họ đã tạo nên Deadpool một cách chân thực nhất như thế nào nhé 🙂

Deadpool AtomicFiction VFX 01B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 01A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 02B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 02A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 03B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 03A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 04 - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Nếu không có những bộ óc tưởng tượng tuyệt vời thì không thể có những cảnh đồ họa lung linh và ăn khớp đến như vậy.

Deadpool AtomicFiction VFX 05B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 05A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 06B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 06A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Deadpool AtomicFiction VFX 07B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 07A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 08B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 08A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 09B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 09A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 10B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 10A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Deadpool AtomicFiction VFX 11B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 11A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Deadpool AtomicFiction VFX 18B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 18A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 14B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 14A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Deadpool AtomicFiction VFX 12 - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 13 - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Cảnh lộn theo chiếc xe không thể thật hơn.

Deadpool AtomicFiction VFX 16B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 16A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Deadpool AtomicFiction VFX 17B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 17A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Deadpool AtomicFiction VFX 15B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 15A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Deadpool AtomicFiction VFX 19B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 19A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

3 người là thật, còn Deadpool chỉ là ghép thêm vào

Deadpool AtomicFiction VFX 21B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 21A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 22B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 22A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

 

Deadpool AtomicFiction VFX 20B - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào
Deadpool AtomicFiction VFX 20A - Họ đã tạo nên DEADPOOL như thế nào

Cùng xem qua video nhé


 

Đánh giá 5 sao nhé