Đã từng có người giao dịch tại mức giá $3000 nên việc mua SQUID ở $0.2-0.4 là mức giá đáng tham khảo.