Bức thư gửi phụ huynh trước kỳ thi nói lên tất cả về nền giáo dục tiên tiến của Singapore

Phạm Xuân Hiếu
Phạm Xuân Hiếu
4 Min Read

Singapore có một nền giáo dục tiên tiến cùng triết lý: những thất bại lẻ tẻ không bao giờ thay đổi kết quả của một quá trình nỗ lực lâu dài và bền bỉ.
Như câu chuyện về năng lượng tái tạo của nước Đức, nó chứng minh một điều: khi những người dân kiên định giữ vững tầm nhìn của mình, thì cả đất nước đó sẽ tạo ra được những điều gì đó lớn lao.

Trích bức thư từ hiệu trưởng của một trường Singapore gửi cho các bậc cha mẹ trước kỳ kiểm tra của con em mình.

Dear Parents,

The exams of your children are to start soon. I know you are all really anxious for your child to do well. But, please do remember, amongst the students who will be sitting for the exams, there is an artist, who doesn't need to understand Math.

There's an entrepreneur who doesn't care about History or English literature.

There's a musician whose Chemistry marks won't matter.

There's a sportsperson whose physical fitness is more important than Physics.

If your child does get top marks, that's great! But, if he or she doesn't, please don't take away their self-confidence and dignity from them. Tell them it's OK, it's just an exam! They are cut out for much bigger things in life. Tell them that no matter what they score, you love them and will not judge them.

Do this, and when you do, watch your children conquer the world. One exam or a low mark won't take away their dreams and talent.

Please, do not think that people with regulated professions are the only happy people in the world. They are sometimes even the saddest.

With Warm Regards,
The Principal

singpore edu

Tạm dịch:

Cha mẹ thân yêu,

Kỳ thi của con bạn sẽ bắt đầu sớm. Tôi biết là ai cũng lo lắng cho con em mình để làm bài thi thật tốt. Nhưng, xin vui lòng ghi nhớ, trong số các học sinh sẽ ngồi trong các kỳ thi, sẽ có một nghệ sĩ, người mà không cần phải hiểu Toán.

Có một doanh nhân người không quan tâm đến Lịch Sử hay Văn Học Anh.

Có một nhạc sĩ mà các điểm số Hóa Học không quá quan trọng với họ.

Có một vận động viên có thể chất còn quan trọng hơn là Vật lý.

Nếu con của bạn nhận được những điểm số cao nhất, đó là tuyệt vời! Nhưng, nếu không, xin đừng lấy đi sự tự tin và phẩm cách của chúng. Nói với chúng đó là OK, chỉ là một bài kiểm tra mà thôi! Chúng chỉ là những miếng cắt nhỏ cho những điều lớn hơn nhiều trong cuộc sống. Hãy nói với chúng rằng những điểm số không thành vấn đề, cha mẹ vẫn luôn yêu và sẽ không bao giờ phán xét con.

Hãy làm những điều này, và khi bạn thực hiện, hãy xem cách mà con bạn chinh phục thế giới như thế nào. Một kỳ thi hoặc điểm thấp sẽ không lấy đi những ước mơ và tài năng của chúng được.

Xin vui lòng, đừng nghĩ rằng những người có nghề nghiệp ổn định là những người hạnh phúc nhất trên thế giới. Đôi khi họ lại là những người buồn chán nhất.

Thân mến,

Hiệu trưởng

 

Nguồn: Internet / Dịch: Xuân Hiếu

Đánh giá 5 sao nhé
Share this Article
Follow:
Chuyên gia tư vấn và thực hiện các chiến dịch digital marketing, SEO, truyền thông trực tuyến đa kênh với nhiều khách hàng nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các Tổ chức, Hiệp hội, Công ty, Doanh nghiệp đến cá nhân kinh doanh.
vi Vietnamese
X
adbanner