Checklist Plan of Action (POA) của Digital marketing Plan gồm các điểm sau :

1. Website, landing page chuẩn SSC , ABC, UI,UX… hay chưa?  Thường thì 100% các website TMĐT, Landing page của các chiến dịch Marketing chưa chuẩn SEO, SMO, CRO hay tiêu chuẩn ABC của Marketing. Cần có một đơn vị Audit lại phần Thiết kế website

2. Chiến lươc content marketing nào? Story , thông điệp lớn và thông điệp con ra sao? story board cho các phần đó

3. Viral concept brainstoming (Storytelling) trên Social hay Mass media ra sao?

4. Production capabilities : Khả năng sản xuất Communication materials như chi phí, timeline…

5. Đo lường, kiểm soát tiến trình của POA bằng công cụ nào? có khả năng Closed Loops marketing hay không?

Xem demo mẫu của 1 POA nhé
Plan Of Action Digital Marketing Poa

 

5/5 (1 bình chọn)