Phạm Xuân Hiếu's Blog

Hàng ‘cây ma’ tại Anh

Hàng ‘cây ma’ tại Anh

Sự hiện diện của sâu bướm khiến nhiều cây tại thành phố Cambridge, Anh có hình dạng kỳ quái như những “cây ma”. Khoa...