Phi chính trị, quân đội sẽ chỉ là 'robot vũ lực'
Trước những ý kiến về việc "phi chính trị hóa quân đội", cho rằng quân đội chỉ phải trung thành với tổ quốc, ông Kỳ lập luận: "Xin hãy chỉ cho tôi có quốc gia nào trong số 200 quốc gia trên thế giới quân đội không phục vụ một chính đảng? Tính phục tùng …
Read more on VNExpress

Ai thuộc diện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược?
TT – Các đối tượng cụ thể nào được Bộ Chính trị xác định giới thiệu vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong đề án đã được Hội nghị trung ương lần 6 (khóa XI) thông qua? Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Lưu Hải – ủy viên Trung ương Đảng, phó …
Read more on Tuổi Trẻ