Công việc hạ thủy và lắp đặt giàn khai thác ngoài khơi biển Đông
DỰ ÁN – SƯ TỬ VÀNG TÂY NAM
Client: Cửu Long JOC