Chất lượng của thiết kế đồ hoạ ở Việt Nam ngày càng tăng, kèm theo đó là sự tăng lên của số lượng font chữ tiếng Việt. Trước đây dân thiết kế các ấn phẩm chuyên nghiệp tiếng Việt chỉ giới hạn những bộ font như Arial, Times, Myriad, … nhưng hiện tại đã có rất nhiều font khác cũng hỗ trợ tiếng Việt cho thiết kế web, đồ họa, typography, … hoàn toàn miễn phí tải về không cần đăng nhập ngay trên Google Font.

 

Các font chữ tiếng Việt miễn phí

Dưới đây là các font chữ tiếng Việt miễn phí. Click download để tải font về máy.

Alegraya

fl 720 34 333333 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Andika

fl 720 34 333333 1 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Arimo

fl 720 34 333333 2 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Asap

fl 720 34 333333 3 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Azoft

fl 720 34 333333 4 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Baloo

fl 720 34 333333 5 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Bungee

fl 720 34 333333 6 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Caudex

fl 720 34 333333 7 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Charis

fl 720 34 333333 8 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Clear Sans

fl 720 34 333333 9 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Coiny

fl 720 34 333333 10 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Cormorant

fl 720 34 333333 13 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Cousine

A7GYNE4ejq2PAAAAAElFTkSuQmCC - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Crimson

fl 720 34 333333 14 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Dehuti

fl 720 34 333333 11 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

DejaVu Sans

fl 720 34 333333 12 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Deja Vu Serif

fl 720 34 333333 15 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Droid Sans

fl 720 34 333333 16 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Droid Sans Mono

fl 720 34 333333 17 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Droid Seif

fl 720 34 333333 18 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

EB Garamond

fl 720 34 333333 19 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Fira Sans

fl 720 34 333333 20 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Fira Sans Compressed

fl 720 34 333333 21 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Gentium Basic

fl 720 34 333333 22 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Heuristica

fl 720 34 333333 23 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Judson

fl 720 34 333333 24 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Junicode

fl 720 34 333333 25 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Jura

fl 720 34 333333 26 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Kanit

fl 720 34 333333 27 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Kuro

fl 720 34 333333 28 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Lalezar

fl 720 34 333333 29 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Latin Modern Mono

fl 720 34 333333 30 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Latin Modern Roman

fl 720 34 333333 31 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Latin Modern Sans

fl 720 34 333333 32 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Lato

fl 720 34 333333 33 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Linux Biolinum

fl 720 34 333333 34 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Loew

fl 720 34 333333 35 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Mitr

fl 720 34 333333 36 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Modum

fl 720 34 333333 37 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Montserrat

fl 720 34 333333 38 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

NotCourierSans

fl 720 34 333333 39 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Noticia Text

fl 720 34 333333 40 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Noto Mono

fl 720 34 333333 41 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Noto Sans

fl 720 34 333333 42 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Noto Serif

fl 720 34 333333 43 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Open Sans

fl 720 34 333333 44 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Open Sans Condensed

fl 720 34 333333 45 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Roboto

fl 720 34 333333 46 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Roboto 2014

fl 720 34 333333 47 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Roboto Slab

fl 720 34 333333 48 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google
Download

Font tiếng Việt của Google

Google cũng cung cấp những font tiếng Việt. Trong quá khứ, chỉ có rất ít loại. Nhưng gần đây, số lượng font chữ tiếng Việt ngày càng tăng. Từ khi font chữ Google được sử dụng như Web font, bạn có thể sử dụng nó trong việc thiết kế website tiếng Việt.

Link download font tiếng Việt Google

2017 10 05 9 17 47 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Roboto
 • Encode Sans Expanded
 • Open Sans
 • Roboto Condensed
 • Oswald
 • Montserrat

2017 10 05 9 19 51 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Source Sans Pro
 • Panglin
 • Roboto Slab
 • Open Sans Condensed
 • Lora
 • Asap Condensed

2017 10 05 9 21 09 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Noto Sans
 • Arimo
 • Muli
 • Inconsolata
 • Noto Serif
 • Anton

2017 10 05 9 22 08 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Nunito
 • Josefin Sans
 • Cabin
 • Roboto Mono
 • Fira Sans
 • Lobster

2017 10 05 9 23 03 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Yanone Kaffeesatz
 • Quicksand
 • Asap
 • Pacifico
 • Verela Round
 • Play

2017 10 05 9 24 04 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Dancing Script
 • Francois One
 • Maven Pro
 • Cuprum
 • Exo
 • Kanit

2017 10 05 9 24 57 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • EB Garamond
 • Amatic SC
 • Vollkorn
 • Rokkitt
 • Comfortaa
 • Manuale

2017 10 05 9 25 56 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Alegreya Sans
 • Old Standard TT
 • Cabin Condensed
 • Noticia Text
 • Nunito Sans
 • Cormorant Garamond

2017 10 05 9 26 58 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Tinos
 • Philosopher
 • Alfa Slab One
 • Saira Condensed
 • Saira
 • Saira Extra Condensed

2017 10 05 9 27 59 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Saira Semi Condensed
 • Faustina
 • Jura
 • Prompt
 • VT323
 • Sedgwick Ave

2017 10 05 9 29 01 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Sedgwick Ave Display
 • B angers
 • Paytone One
 • Bevan
 • Patrick Hand
 • Fira Sans Condensed

2017 10 05 9 30 10 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Alegreya Sans SC
 • Sigmar One
 • Prata
 • Fira Sans Extra Condensed
 • Arima Madurai
 • Spectral

2017 10 05 9 31 19 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Cousine
 • Montserrat Alternates
 • Arsenal
 • Baloo Bhaijaan
 • Space Mono
 • Ltim

2017 10 05 9 32 39 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Lalezar
 • Pridi
 • Trirong
 • Patrick Hand SC
 • Bungee Inline
 • Archivo

2017 10 05 9 33 40 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Andika
 • Baloo
 • Yeseva One
 • Taviraj
 • Baloo Paaji
 • Judson

2017 10 05 9 34 34 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Cormorant
 • Encode Sans Condensed
 • Mitr
 • Athiti
 • Baloo Bhaina
 • Podkova

2017 10 05 9 41 36 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Bungee
 • Maitree
 • Sriracha
 • Bungee Shade
 • David Libre
 • Encode Sans

2017 10 05 9 42 31 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Encode Sans Semi Condensed
 • Encode Sans Semi Expanded
 • Chonburi
 • Baloo Tamma
 • Lemonada
 • Pattaya

2017 10 05 9 43 31 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Cormorant Infant
 • Baloo Chettan
 • Cormorant SC
 • Baloo Thambi
 • Farsan
 • Bungee Outline

2017 10 05 9 44 27 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Cormorant Upright
 • Baloo Bhai
 • Cormorant Unicase
 • Coiny
 • Bungee Hairline
 • Baloo Da

2017 10 05 9 45 33 - Những bộ Font tiếng Việt miễn phí cho thiết kế đồ họa-Web từ Google

 • Baloo Tammudu

 

Tổng kết

Google font có số lượng tăng liên tục. Chúng tôi gợi ý nên thường xuyên kiểm tra Google font.

Vote 5 sao post