Đây là phần mềm mô phỏng quy trình sản xuất,tính toán thời gian gia công,thời gian chờ đợi,mô phỏng chuyển động Robot…Nói chung là phần mềm rất thích hợp cho dân Chế tạo máy.

Link down bản http://www.flexsim.com download bản dùng thử không cần đăng ký hoặc xin file từ thầy:

FlexSim 6.0.2: https://dl.dropbox.com/u/15005550/FlexSim_6.0.2.zip

Flexsim 5.1.2: http://www.flexsim.com/ftp/a36d7f2ce893a9b6fe2703557ba691f8/Flexsim/5/Flexsim_5.1.2.zip

5/5 (1 bình chọn)