★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

DẤU HIỆU/CUNG
(tiếng Anh: “SIGN”)

Symbol_Signs_01-AriesDƯƠNG CƯU / BẠCH DƯƠNG / MIÊN DƯƠNG
Tiếng Anh:
ARIES
Biểu tượng: Con cừu đực
Ký hiệu: Đôi sừng của con cừu đực

Symbol_Signs_02-TaurusKIM NGƯU
Tiếng Anh: TAURUS
Biểu tượng: Con bò đực
Ký hiệu: Đầu và sừng của con bò đực

Symbol_Signs_03-GeminiSONG TỬ / SONG NAM / SONG SINH
Tiếng Anh: GEMINI
Biểu tượng: Cặp song sinh
Ký hiệu: Cặp song sinh đứng cạnh nhau

Symbol_Signs_04-CancerCỰ GIẢI / BẮC GIẢI
Tiếng Anh: CANCER
Biểu tượng: Con cua
Ký hiệu: Đôi càng của con cua

Symbol_Signs_05-LeoSƯ TỬ / HẢI SƯ
Tiếng Anh: LEO
Biểu tượng: Sư tử
Ký hiệu: Đầu và bờm của con sư tử

Symbol_Signs_06-VirgoXỬ NỮ / THẤT NỮ
Tiếng Anh: VIRGO
Biểu tượng: Trinh nữ
Ký hiệu: Chữ M (viết tắt của chữ “Mary” – tên Đức Mẹ đồng trinh trong đạo Thiên Chúa) cùng với họa tiết bó lúa mạch

Symbol_Signs_07-LibraTHIÊN XỨNG / THIÊN BÌNH
Tiếng Anh: LIBRA
Biểu tượng: Cái cân
Ký hiệu: Cái cân

Symbol_Signs_08-ScorpioHỔ CÁP / THẦN NÔNG / THIÊN YẾT / THIÊN HẠT
Tiếng Anh: SCORPIO/SCORPIONUS
Biểu tượng: Con bò cạp
Ký hiệu: Cái đuôi đầy nọc độc của con bò cạp

Symbol_Signs_09-SagittariusNHÂN MÃ
Tiếng Anh: SAGITTARIUS
Biểu tượng: Người bắn cung / Cung thủ / Xạ thủ
Ký hiệu: Mũi tên của cung thủ

Symbol_Signs_10-Capricorn-1MA KẾT / NAM DƯƠNG
Tiếng Anh: CAPRICORN/CAPRICONUS
Biểu tượng: Con dê biển
Symbol_Signs_10-Capricorn-2Ký hiệu: Đầu và thân của con dê với cái đuôi cá

 

Symbol_Signs_11-Aquarius

BẢO BÌNH / THỦY BÌNH
Tiếng Anh: AQUARIUS
Biểu tượng: Người mang nước
Ký hiệu: Gợn sóng nước đôi (xuất phát từ chữ tượng hình “Mu” của Ai Cập cổ với nghĩa là “nước”), trong “Chiêm tinh học” hiện đại thì là ký hiệu của sấm sét, hoặc nước có điện tính

Symbol_Signs_12-PiscesSONG NGƯ
Tiếng Anh: PISCES
Biểu tượng: Hai con cá
Ký hiệu: Hai con cá bơi ngược chiều nhau

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

HÀNH TINH
(tiếng Anh: “PLANET”)

Symbol_Planets_SunMẶT TRỜI
Tiếng Anh: SUN
Ý nghĩa ký hiệu: Sức mạnh tâm linh (vòng tròn) bao quanh hạt giống tiềm năng

Symbol_Planets_Moon_1st-QuarterMẶT TRĂNG
Tiếng Anh: MOON
Ý nghĩa ký hiệu: Tư duy hoặc tâm linh phát triển của con người (lưỡi liềm)

Symbol_Planets_MercurySAO THỦY
Tiếng Anh: MERCURY
Ý nghĩa ký hiệu: Tư duy (lưỡi liềm) cân bằng trên sức mạnh tâm linh (vòng tròn) và vật chất (dấu thập)

Symbol_Planets_VenusSAO KIM (VỆ NỮ)
Tiếng Anh: VENUS
Ý nghĩa ký hiệu: Sức mạnh tâm linh (vòng tròn) trên vật chất (dấu thập)

Symbol_Planets_MarsSAO HỎA
Tiếng Anh: MARS
Ý nghĩa ký hiệu: Xu hướng/mục tiêu/sức mạnh (mũi tên) trên sức mạnh tâm linh (vòng tròn)

Symbol_Planets_JupiterSAO MỘC
Tiếng Anh: JUPITER
Ý nghĩa ký hiệu: Tư duy (lưỡi liềm) phát triển trên đường nằm ngang của vật chất (dấu thập)

Symbol_Planets_SaturnSAO THỔ
Tiếng Anh: SATURN
Ý nghĩa ký hiệu: Vật chất (dấu thập) chiếm ưu thế hơn tâm trí hoặc tinh thần của con người (lưỡi liềm)

Symbol_Planets_Uranus-AstrologySAO THIÊN VƯƠNG
Tiếng Anh: URANUS
Ý nghĩa ký hiệu: Xu hướng/mục tiêu/sức mạnh (mũi tên) trên sức mạnh tâm linh (vòng tròn) bao quanh hạt giống tiềm năng
Symbol_Planets_Uranus-HKý hiệu thứ hai: Vòng tròn của tâm linh và sự “thống trị” của dấu thập vật chất, dưới hình dáng một cây ăng-ten


Symbol_Planets_NeptuneSAO HẢI VƯƠNG
Tiếng Anh: NEPTUNE
Ý nghĩa ký hiệu: Tư duy hoặc tâm linh của con người (lưỡi liềm) vượt trên vật chất (dấu thập)

Symbol_Planets_PlutoSAO DIÊM VƯƠNG
Tiếng Anh: PLUTO
Ý nghĩa ký hiệu: Tư duy (lưỡi liềm) vượt trên vật chất (dấu thập) để đạt đến sức mạnh tâm linh (vòng tròn)
Symbol_Planets_Pluto-PKý hiệu thứ hai: PL viết tắt cho “Pluto” và “Percival Lowell”, ký hiệu thường được dùng nhất cho sao Diêm Vương trong các bài viết chiêm tinh học.

Symbol_Planets_EarthTRÁI ĐẤT (ĐỊA CẦU)
Tiếng Anh: EARTH
Ý nghĩa ký hiệu: Mặt đất – những phương hướng chủ yếu

Symbol_Planets_CeresSAO “NÔNG THẦN”
Tiếng Anh: CERES
Ý nghĩa ký hiệu: Hình lưỡi liềm cách điệu – một lưỡi liềm của sự tiếp nhận “nghỉ ngơi” trên dấu thập của vật chất

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

TIỂU HÀNH TINH
(tiếng Anh: “ASTEROID”)

Symbol_Planets_ChironCHIRON

 

Symbol_Planets_PallasPALLAS

 

Symbol_Planets_JunoJUNO

 

Symbol_Planets_VestaVESTA


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

GÓC [GIỮA HAI HÀNH TINH] (tiếng Anh: “ASPECT”)

Symbol_Aspects_0-10_ConjunctionCONJUNCTION
Góc: 0-10 độ
Giải thích: Hai hay nhiều hành tinh có cùng dấu hiệu/cung

Symbol_Aspects_30_SemisextileSEMI-SEXTILE
Góc: 30 độ
Giải thích: Hai hành tinh cách nhau 1 dấu hiệu/cung

Symbol_Aspects_45_Semi-squareSEMI-SQUARE / SEMI-QUARTILE / OCTILE
Góc: 45 độ
Giải thích: Hai hành tinh cách nhau ít nhất 1 dấu hiệu/cung

Symbol_Aspects_60_SextileSEXTILE
Góc: 60 độ
Giải thích: Hai hành tinh cách nhau 2 dấu hiệu/cung

Symbol_Aspects_90_SquareSQUARE / QUARTILE
Góc: 90 độ (góc vuông)
Giải thích: Hai hành tinh cách nhau 3 dấu hiệu/cung, và có cùng bản chất (Thống lĩnh / Ổn định / Di chuyển)

Symbol_Aspects_120_TrineTRINE
Góc: 120 độ
Giải thích: Hai hành tinh cách nhau 4 dấu hiệu/cung, và có cùng nguyên tố (Hỏa/Thổ/Khí/Thủy)

Symbol_Aspects_135_SesquiquadrateSESQUIQUADRATE / SESQUISQUARE / TRIOCTILE
Góc: 135 độ
Giải thích: Hai hành tinh cách nhau ít nhất 4 dấu hiệu/cung

Symbol_Aspects_150_QuincunxQUINCUNX / INCONJUNCT
Góc: 150 độ
Giải thích: Hai hành tinh cách nhau 5 dấu hiệu/cung

Symbol_Aspects_180_OppositionOPPOSITION
Góc: 180 độ
Giải thích: Hai hành tinh cách nhau 6 dấu hiệu/cung (nói cách khác, nằm trong 2 cung đối diện nhau)

Symbol_Aspects_72_QuintileQUINTILE
Góc: 72 độ


Symbol_Aspects_144_BiquintileBIQUINTILE
Góc: 144 độ


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

NHỮNG KÝ HIỆU / BIỂU TƯỢNG KHÁC

Symbol_Others_AscendantCUNG MỌC (“ASCENDANT” / “RISING SIGN”)
Đối với: CUNG LẶN (“DESCENDANT”)


Symbol_Others_Mid-HeavenTHIÊN ĐỈNH (“MIDHEAVEN” / “MEDIUM COELI”)
Đối với: THIÊN ĐẾ (“IMUM COELI”)

 

Symbol_Others_03-Ascending-Node

“CỰC BẮC” (“NORTH NODE” / “ASCENDING NODE”)

 

Symbol_Others_03-Descending-Node“CỰC NAM” (“SOUTH NODE” / “DESCENDING NODE”)

 

Symbol_Others_Retrograde-MotionSỰ NGHỊCH HÀNH (“RETROGRADE”)